Vyživující pleťový olej Malina - hýčkejte svoji pleť něčím extra!

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Mezinárodní den žen

Každá žena má svátek

Jste žena? Pak máte svátek 8.3., i když se jmenujete třeba Božena, Helena či Kateřina. 8.3. má totiž svátek každá žena. V tento den oslavujeme MDŽ! Mezinárodní den žen je oslavován po celém světě každoročně 8. března. Tento den je určen k oslavě úspěchů a příspěvků žen do společnosti a k zvýšení povědomí o genderové rovnosti.

Historie mezinárodního dne žen

Mezinárodní den žen má kořeny v 19. století a v hnutí za ženská práva. V roce 1908 se v New Yorku konala demonstrace žen, která byla nazvána "Den žen". Ženy demonstrovaly za právo k volbám, lepší pracovní podmínky a snížení pracovní doby. O rok později byla na mezinárodní socialistické konferenci v Kodani navržena myšlenka na vyhlášení Mezinárodního dne žen, který by se konal každoročně na podporu práv žen. První Mezinárodní den žen byl pak slaven v roce 1911 v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. V roce 1975 vyhlásila Organizace spojených národů Mezinárodní rok žen a Mezinárodní den žen se stal oficiálním svátkem v mnoha zemích.

Trendy mezinárodního dne žen

Každý rok se Mezinárodní den žen slaví pod jiným tématem a snaží se zaměřit na konkrétní otázky týkající se ženských práv a genderové rovnosti. Některé z témat, která byla v minulosti vyzdvihována, zahrnují:

  • Genderovou rovnost v práci a zaměstnání
  • Zdravotní péči a reprodukční práva žen
  • Vzdělání a ekonomickou nezávislost žen
  • Boj proti násilí páchaného na ženách a dívkách

Současnost MDŽ ve světě

Dnešní pojetí Mezinárodního dne žen se může lišit v závislosti na kultuře, zemi a tradicích, ale obecně se jedná o den, který slaví úspěchy a boj žen za rovnost, spravedlnost, práva a svobodu. Je to také příležitost k oslavě a uznání přínosů žen v různých oblastech společnosti, jako jsou věda, politika, umění, sport, podnikání a mnoho dalších.

V některých zemích se Mezinárodní den žen slaví jako státní svátek, zatímco v jiných zemích se jedná o obchodní nebo kulturní událost. V některých zemích se v tento den konají demonstrace, pochody a další akce, které upozorňují na nerovnosti a nespravedlnosti, kterým jsou ženy vystaveny, a vyzývají k akci a změnám.

V posledních letech se také stále více diskutuje o problematických aspektech Mezinárodního dne žen, jako jsou jeho kořeny v sociálním a politickém boji žen, jeho komercializace a ztráta jeho původního významu. Proto se někteří lidé snaží posunout pozornost na Mezinárodní den žen k podpoře konkrétních věcí, jako je rovnost mezi pohlavími, boj proti násilí vůči ženám, zlepšení pracovních podmínek a zdravotní péče pro ženy.

V posledních letech se také stále více klade důraz na zahrnutí transgender a nebinárních osob do diskuse o genderové rovnosti a právech. 

MDŽ u nás

I přesto, že se u nás tento svátek slaví a tím podporuje jeho význam rovnoprávnosti, stále je přítomný významný problém nerovnosti pohlaví. A proto je Mezinárodní den žen také příležitostí pro mnoho lidí a organizací, aby se vyjádřili k této problematice a upozornili na důležitost boje proti sexismu a diskriminaci.

 

Zpět do obchodu